رادیو دیو, دی ۱, ۱۳۹۹

اپیزود بیست و هشتم
دلواپسی دوم: تنها می‌شویم

00:00:00

اپیزود بیست و هشتم : دلواپسی دوم، تنها می‌شویم.

اپیزود بیست و هشتم پادکست رادیو دیو:«دلواپسی دوم: تنها می‌شویم»

این اپیزود با حمایت مالی خانه یرما منتشر شده است.

yerma-house.ir

خانه یرما یک آموزشگاه بازیگری و کارگردانی است که پس از یک دهه فعالیتگروه تئاتر یرمادر عرصه حرفه ای و بین المللی  در سال ١٣٩٧ افتتاح شده است.

حمایت از ما از داخل ایران: وب‌سایت رادیو دیو

‏radiodeev.org

حمایت از ما از خارج از ایران: پی پل / پیتریان

‏Paypal.me/RadioDeev

‏Patreon.com/RadioDeev

 

نقاشی کاور رنه ماگریت

Type and hit enter