دیودونی

Share this post

منابع اپیزود ۴: “خاک‌های رنگین جزیره هرمز”

منابع نوشتاری اپیزود

 • کتاب/ ؟/ نسیم خاکسار
 • کتاب/ همسایه‌ها/ احمد محمود
 • کتاب/ مستطاب آشپزی از سیر تا پیاز/ نجف دریابندری و فهیمه راستکار
 • یادداشت/ یک شب من و فهیمه/ زهرا فخرایی

منابع موسیقایی اپیزود

 • یزله/ سعید شنبه زاده
 • اسیر/ ناصر منتظری
 • شبانه/ سهیل نفیسی
 • دریاداد/ پیتر سلیمانی پور
 • اولین دت/ ابراهیم منصفی
 • یار چغلو/ مامبولیوا
 • عمر بر بادرفته/ ابراهیم منصفی
 • شیخ شنگر/ باراد
 • لبخند/ مهدی ساکی
 • یزله/ سعید شنبه زاده

منابع دیداری اپیزود

 • فیلم/ ناخدا خورشید/ ناصر تقوایی

تصویر کاور از نقاشی دختران جزیره هرمز با خاک جزیره/ احمد نادعلیان

Leave a comment

Type and hit enter