دیودونی

Share this post

منابع اپیزود ۶: “توت‌های سفید اردیبهشتی”

منابع نوشتاری اپیزود

 • یادداشت/ بهاریه/ پرویز دوایی
 • کتاب/ ماه در حلقه انگشتر/ مسعود کریم‌خانی
 • یادداشت/ وبلاگ انجیر
 • کتاب/ دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای آوریل/ هاروکی موراکامی/ محمود مرادی
 • شعر/ من رو این هواهای عالی…/ اورهان ولی
 • کتاب/بهاریه/ احمدرضا احمدی

منابع موسیقایی اپیزود

 • نازی گولو/ رضا نارویی
 • Sous le ciel de Paris/ Hubert Giraud
 • Indifference/ Marcel Azzola
 • چای و چلم/ تواب آرش
 • مرغ هوس/ احمد عاشورپور
 • خوشه چین/ مهدیه محمدخانی و گروه مجید درخشانی
 • Saldek/ Dead can Dance
 • سرخوشان مست/ محمدرضا شجریان
 • Viva/ Dirk Massen
 • I’m Yours/ Jason Mraz
 • پرنده باز کوچک/ پیمان یزدانیان
 • اناربانو/ حسین مالکی و علیرضا فلاحت پیشه
 • آسمون به اون گپی/ رشید بهبوداف

منابع دیداری اپیزود

 • طرح کاور برگرفته از نقاشی اثر شاگال

Leave a comment

Type and hit enter